Kezdőlap

Energetikai szaktanácsadás és üzemeltetés

Szaktanácsadási, Energetikai területek

Energiahordozókkal kapcsolatos feladatok

 1. Fő energia fogyaszási pontok meghatározása, alapvető adatok felvétele, általános állapotfelmérés
 2. Szükség esetén mérési pontok kialakítása, on-line adatgyűjtő rendszerek kihelyezése
 3. Energiaáramlási lánc meghatározása, energiveszteség feltárása, adatok kielemzése
 4. Az energia szolgáltatókkal megkötött szerződések felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti módosítása
 5. A havi közműszámlák vizsgálata, elemzése, dokumentálása
 6. A tényleges energia felhasználásról negyedéves kimutatás készítése
 7. Fajlagos energiaköltségek kimunkálása, folyamatos adat és információ szolgáltatás
 8. Fogyasztásmérők rendszeres ellenőrzése, hitelesítési kötelezettségek betartása
 9. Éves vérható energiafelhasználás megtervezése
 10. Energia mérleg készítése
 11. Energia korlátozási terv (gázkorlátozási utasítás)
 12. Rendkívüli intézkedési terv kidolgozása (energiahordozó korlátozása, vagy üzemzavar esetére)
 13. Energetikai racionalizálási javaslatok elkészítése, gazdasági, megtérülési kimutatás készítése

Energiahálózattal kapcsolatos feladatok

 1. Ügyfelünk tulajdonát képező üzemek, irodák, egyéb létesítmények energia-hálózatának, energetikai berendezéseinek üzemeltetési, javítási fenntartási szakmai felügyelete, szaktanácsadás
 2. Az üzemeltetéssel kapcsolatos szerződések előkészítése, szakmai javaslatok kimunkálása
 3. Az energiahálózat bővítésének, átalakításának, fejlesztésének, ki- és bekapcsolásának, egyéb vizsgálatának ügyintézése, műszaki ellenőrzése
 4. A Megbízó képviselete - tevékenységi körén belül - Hatósági vizsgálatok, eljárások esetén
 5. Az energiahálózatot érintő üzemeltetők, karbantartók, javítók, szolgáltatók, Hatósági Felügyelők közötti koordinálási feladatok ellátása
 6. Az energiahálózat, közműhálózat rajzainak nyilvántartása, szükség szerinti módosítások elvégzése
 7. Javaslatok az energiahálózattal kapcsolatos fejlesztések tekintetében
 8. Nyomástartó edények GKM szerinti időszakos vizsgálatának elvégeztetése, eljárások lefolytatása, dokumentálása (Használati engedély). Kazánok Ip.r. szerinti éves üzemi vizsgálatának elvégeztetése (II.jegyzőkönyv) dokumentum nyilvántartása
 9. Kémények BM szerinti kötelező időszakos vizsgálata, dokumentumok nyilvántartása
 10. Épületek, helyiségek, építmények BM szerinti tűzveszélyességi osztályba való besorolása
 11. MSZ szerinti időszakos érintésvédelmi vizsgálat elvégeztetése, dokumentumok nyilvántartása
 12. Kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok FMM szerinti évenkénti szerelői ellenőrzés, dokumentáció nyilvántartása
 13. Épületek BM időszakos villámvédelmi vizsgálata, dokumentumok nyilvántartása
 14. Erősáramú berendezések BM felülvizsgálata, dokumentálása

Energia auditálási séma - Energetikai racionalizálás

Energetikai racionalizálás lépései

Régi és új objektumok tervezése, költségvetés, szaktanácsadás készítése

Kazánházak, kazánok, hőközpontok javítása, karbantartása, üzemeltetése

Fűtési hálózat kivitelezése, javítása, bővítése, tisztítása, hőszigetelése

English language Tevékenységeink Fűtésszerelés Energetika Referenciák +-