Kezdőlap

SOTRALENTZ házi szennyvíztisztító rendszer


Sotralentz házi szennyvíztisztító bemutatása

Olyan területen, ahol nincs mód a házi szennyvíz közcsatornába való vezetésére, de a tisztított szennyvíz a helyszínen elhelyezhető, nagy jelentősége van az oldómedencés tisztításnak. Napjaink egyik legfontosabb feladata környezetünk védelme, ezen belül is különösen vizeink megóvása. Ennek biztosítása elsősorban közművesítéssel, központosított szennyvíztisztítással történik, de hiányában nagyon sok esetben a gazdaságossági és műszaki szempontok inkább közműpótló kisberendezések létesítését indokolják. Ezek lényegesen kisebb beruházási költséggel létesíthetőek, igen alacsony üzemeltetési költségek mellett.


Sotralentz házi szennyvíztisztító rendszer

 1. Kiszellőztető vezeték tető fölé vezetve, PVC 110
 2. Háztartási szennyvíz (WC, fürdőszoba, mosás, mosogatás)
 3. "Zsíros" szennyvíz (konyha)
 4. SL-SG zsírfogó medence (opcionális)
 5. EPURBLOC szennyvíztisztító oldómedence
 6. RR elosztóakna
 7. Szikkasztócső 100, perforált
 8. RBOU szivárogtató - összekötő akna
 9. Emberi fogyasztásra alkalmas kút
 10. RCOL V 1190 gyüjtő akna
 11. Vízelvezető árok, patak felé történő kivezetés
 12. Telekhatár
 13. Fás szárú növények
 14. REP450 csapadékvíz akna
 15. Kiszellőző huzatnövelő
 16. Gyüjtő szikkasztócső 100, perforált

Sotralentz házi szennyvíztisztító rendszer felülnézet

 1. PVC 110 vezeték
 2. PVC 45fok könyökidom
 3. RR elosztóakna
 4. Szikkasztócső 100, perforált
 5. RBOU szivárogtató - összekötő akna
 6. RCOL V 1190 gyüjtőakna
 7. Vízelvezető árok, patak felé történő kivezetés
 8. Gyüjtő szikkasztócső 100, perforált

Sotralentz házi szennyvíztisztító rendszer felülnézet

 1. Gáztalanító vezeték (PVC 110)
 2. Háztartási szennyvíz (WC, fürdőszoba, mosás, mosogatás)
 3. "Zsíros" szennyvíz (konyha)
 4. Zsírfogó (SL-SG)
 5. EPURBLOC PERFORMANCE szennyvíztisztító oldómedence
 6. PVC 110 vezeték

A Sotralentz szennyvíztisztító rendszer garantáltan szivárgásmentes, egy darabból készült, fújt-extrudált polietilén oldómedencére épülő, mindennemű energiaigény nélkül, csak gravitációs úton működő házi szennyvíztisztító rendszer, amely alkalmas arra, hogy igen széles teljesítménytartományban -a családi házaktól kezdve, közintézményeken túl akár kisebb településekig- környezetbarát módon, az egyre szigorodó előírásoknak megfelelően kezelje a távozó szennyvizet akár több generáción át is, zavartalanul.

EPURBLOC szögletes tartály

EPURBLOC hengeres tartály

Az eljárás lényege, hogy az előtisztítás, a biológiai lebontás zárt térben - megfelelő méretű műanyag tartályban - anaerob (levegőtől elzárt) módon zajlik le. Az oldómedence tökéletesen és szagmentesen zárt, így akár az épület alagsorában is elhelyezhető. A következő fázis egy mechanikai, lebegőanyag szűrés vulkanikus salakon (puzzolán) keresztül, majd a szennyvíztisztító oldómedencét mindig követi egy aerob (levegő jelenlétében történő) utótisztítás, ami lehet gyökérzónás szikkasztás, alagcsövezett szűrőágy, vagy csepegtető baktérium-szűrő tartály. A teljes szennyvíztisztító rendszer használatával elkerülhető a vizek életveszélyes nitrátosodása, mivel a folyamat során a nitrogéntartalmú vegyületek részben lebomlanak, részben - a gyökérzónából adódóan - a növényzet felveszi és feldolgozza, valamint egyidejűleg a levegő ellenáramban a baktériumok is elpusztulnak.

Az első lépcsőben az épületből távozó szennyvíz egy bukócsövön keresztül jut a szennyvíztisztító tartályba, ahol az oldalfalnak csapódva mechanikailag üledékre és uszadékra válik szét. A biológiai tisztítási, bomlási folyamathoz a szennyvíz minimálisan három napos tartózkodási idejét kell biztosítani a baktériumok részére az szennyvíztisztító oldómedencében. Nagyobb vízmennyiség esetén több szennyvíztisztító tartály párhuzamosan telepíthető akár közös aerob utótisztítással. Az előtisztítási folyamat során az iszap lassan leülepszik a tartály aljára, a zsír a folyadék felszínén lebeg. Az elbomlani képtelen iszap 3-4 évenként éri el a hasznos űrtartalom 50 %-át, amikor a tartály karbantartása szükséges. Ez egyszerű szippantást jelent és a szennyvíztisztító szűrő vízzel való átmosását és ismételt visszahelyezését.

EPURBLOC - egy darabból készült házi szennyvíztisztító oldómedence beépített eliszapodásjelzővel

Az EPURBLOC egy nagy sűrűségű polietilénből, extrrudálás-fúvással készített, egy darabból álló szennyvíztisztító tartály. A 110 mm átmérőjű beömlő szerkezet egy 90fok-os könyökből áll. A kiömlő szerkezet egy beépített (kiemelhető) eliszapodásjelző. A berendezés két ellenőrző aknafedéllel, mozgatási fogantyúkkal és/vagy két daruzási gyűrűvel van ellátva. Az EPURBLOC-ot elkerülhetetlenül követnie kell, a kiválasztott technológiai sor szerint, egy földalatti folyadék szétterítésnek, vagy egy alagcsövezett szűrőágynak, és szűrőanyaggal kell legyen feltöltve (puzzolán, koksz 40/60).

Szennyvíztisztító rendszer működési elve

A háztartási szennyvíz (konyha, fürdőszoba) és fekáliás szennyvíz (WC) a beömlési lelassító és a szervetlen vagy szerves iszap és felúszó anyagok lebegő állapotban történő visszajutását a legteljesebb mértékben megakadályozó beömlő szerkezeten keresztül jut a szennyvíztisztító EPURBLOC-ba. A szennyvíz először ülepítésen, majd az iszap oxigén nélküli, cseppfolyósodásához vezető erjedésén (anaerob fermentáció) megy keresztül. Az így előkészített és minimálisan terhelt szennyvíz keresztülhalad a eliszapodásjelzőn, hogy a kifolyás után kiegészítő biológiai kezelést kapjon (földaéatti folyadék szétterítés, vagy alagcsövezett szűrőágy).

Szennyvíztisztító oldómedence működése

 1. Szennyvíz bemenet
 2. Terelőlemezek
 3. Iszapágy
 4. Felgyülemlett lebegőanyagok
 5. Felhalmozódott gáz közeg
 6. Kiemelhető szűrőkosár
 7. Tisztított víz kimenet
 8. Gáztalanító vezeték

Az erjedési gázok nyomáscsökkentő nyíláson keresztül távoznak. Az eliszapodásjelző feladata a technológiai lánc EPURBLOC utáni szakaszát megvédeni az iszap utolsó üledékeinek visszatartásával, így megakadályozva annak túltelítődését.

Szennyvíztisztító rendszer beépítése

Beépítés

1. EPURBLOC szennyvíztisztító talajfelszín felett :

A beépítés olyan helyiségben történjen, mely nincs közvetlen összeköttetésben lakóhelyiségekkel, konyhákkal, szokványos munkavégzési helyiségekkel, élelmiszerek árusítására, tárolására vagy feldolgozására szolgáló helyiségekkel.

E helyiségeknek rendelkeznie kell légcserét biztosító szellőző rendszerrel, továbbá közvetlen külső megközelíthetőséggel az EPURBLOC szükség szerint kényelmes leürítéséhez. A helyiség belmagassága legalább 1 méterrel haladja meg az oldómedence magasságát.

Az EPURBLOC-ot 60 cm magas tégla, falazólemez, vagy egyéb anyagból készített körítő falazat közé kell telepíteni. Az EPURBLOC-ot sík és tökéletesen vízszintes felületre kell helyezni (betartva a be-, és kiömlési irányokat). Az oldalsó 50 cm magas homokfeltöltés azonnal történik. Rögtön ezután következik a vízzel való feltöltés, majd közvetlenül ezután a csatlakozó csővezetékek rékötése. Fagyveszély esetén megfelelő védelemről kell gondoskodni.

2. EPURBLOC szennyvíztisztító talajszint alatt :

Epur Beépítés

1. Szikkasztómező kimérése

A munkagödör alját 10 cm vastagságban homokkal kell befedni. Az EPURBLOC-ot tökéletesen vízszintesen kell elhelyezni figyelembe véve az átfolyási irányt (be/kiömlés). Az oldalsó visszatöltés (kb 20 cm vastagságban) minden hegyes vagy éles tárgytól mentes homokkal, vagy földdel és a vízzel való feltöltéssel arányos mértékben történik. Az oldómedence vízzel való feltöltése után az eliszapodásjelzőt a kiömlő csőcsonk alsó szintjéig fel kell tölteni szűrőanyaggal (puzzolán). A csővezetékek végleges bekötése a visszatöltés és a vízzel feltöltés után történik. A csatlakozó csővezetékek lejtése nem lehet kevesebb 2 %-nál.

Az EPURBLOC-ot a befejezett talajszinthez igazodva kell telepíteni, hogy az ellenőrző aknafedelek az előírásnak megfelelően láthatók maradjanak.

Némely egyedi esetben telepítési óvintézkedések szükségesek : járművek áthajtása, nem megszilárdult talaj, felszín alatti víz jelenléte, talajvíz emelkedés, víz elszivárgását akadályozó vízzáró réteg stb. Ezekben az esetekben kiegészítő mélyépítési falazatra van szükség.

Tovább

English language WebshopAcrux webáruház Szennyvíztisztítás Sotralentz szennyvíztisztító rendszer Szennyvíztisztító Általános rendszer Rendszer példák Baktériumszűrő Tisztító baktérium Rendszerárak Engedélyek Szénhidrogén leválasztók Általános Méretezés Online tervező Működési leírás Polietilén olajfogó Acél olajfogó Zsírfogó Online tervező Savsemlegesítő Engedélyek Árak, Referenciák Online tervező Referenciák Árlista +-